Webmin este un panou de control gratuit pentru găzduire, cu instalare ușoară. Durează doar 5-10 minute, iar configurarea este simplă.

Care sunt cerințele?
– CentOS, AlmaLinux sau Ubuntu proaspăt instalat pe VPS/serverul dumneavoastră.

Cum se instalează Webmin?

Pasul 1: Conectați-vă la SSH Client folosind contul de root.

Apoi introduceți aceste comenzi:

yum install wget -y
wget http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin-1.990-1.noarch.rpm
yum -y install perl perl-Net-SSLeay openssl perl-IO-Tty perl-Encode-Detect perl-Data-Dumper unzip perl-Encode-Detect
rpm -U webmin-1.990-1.noarch.rpm


Notă: Instalarea poate dura câteva minute și va depinde de viteza serverului dumneavoastră. După ce se termină, instalarea va afișa un mesaj cu URL-ul de administrare Webmin.

Pasul 2: Deschideți URL-ul Webmin într-un browser, cum ar fi https://ip-address aici:10000


Dacă URL-ul nu funcționează, deschideți portul 10000 în firewall-ul serverului dumneavoastră. Puteți face acest lucru executând următoarea comandă:

firewall-cmd --zone=public --add-port=10000/tcp --permanent
firewall-cmd --reload

Se va deschide tabloul de bord Webmin. Noul design al lui Webmin arată foarte bine.