Pentru a putea oferi servicii competitive la un preț avantajos, trebuie să ne folosim de automatizări, trebuie să reducem cazurile de fraudă, trebuie să menținem siguranța sistemelor noastre. Toate aceste motive fac necesară crearea de conturi autorizate, ale unor entități existente interesate real de serviciile noastre.

Fără plată nu putem valida existența/identitatea unui partener de contract. Evident avem și alte sisteme de validare automată, cel mai sigur și simplu rămâne însă plata.